Realizujeme


Ručné búracie práce

Naša spoločnosť sa zaoberá rezaním panelu, betónu, železobetónu a jadrovým vŕtaním. Naša práca je nielen naším zamestnaním, ale zároveň aj naším chlebíkom a preto si ju nesmierne vážime a adekvátne pristupujeme ku každej zákazke, zvlášť aj ku individuálnym požiadavkám našich zákazníkov.

Naši pracovníci vedia, čo znamená pracovať aj v sťažených podmienkach aby hlavne nijako časovo neohrozili nášho zákazníka v jeho ďalších stavebných činnostiach a aktivitách.

Radi prijímame každú ďalšiu výzvu, ktorá umožní nášmu zákazníkovi rýchlo napredovať v jeho stavebných cieľoch.
Zavolajte nám a dohodnite si rýchle prevedenie ručných búracích prác.


Rezanie betónu, železobetónu, vŕtanie otvorov do panelov

Rezanie otvorov do panelu sa vykonáva pomocou stenovej píly HILTI DST10 až do hrúbky 370mm, pri prístupe z oboch strán až do hrúbky 740mm. Pri rezaní je píla napojená na vysávač. Ten pohltí 95 % prachu vzniknutého pri rezaní, takže znečistenie prostredia je znížené na minimum.

Celý otvor sa rozreže na menšie kusy, aby sme mohli manipulovať pri výnose a odvoze odpadu z budovy.
Je potrebné mať prístup u rezaného otvoru z obidvoch strán.

Rezanie resp. vŕtanie do železobetónu sa realizuje pílou resp. vŕtačkou s diamantovými kotúčmi, ktoré sú v pracovnom procese chladené vodou. Tá je zachytávaná do zbernej nádoby a teda nemôže dôjsť k zatečeniu podlahových krytín v miestnosti, kde sa práce realizujú.


Rezanie stenovou pílou

Pomocou stenovej píly je možné vykonávať rezanie betónu v akejkoľvek polohe. Kotúč je osadený priemyselnými diamantmi a poháňa ho elektrina. Kotúč sa pohybuje po vopred pripravenej koľajnici, tým je dosiahnutý veľmi čistý a rovný rez. Táto metóda je vhodná pre rezanie betónu so železnou kostrou alebo tvrdenými prísadami. Využíva sa spravidla pre výrezy dverí a okien do betónovej steny. Touto metódou sa môžu zrovnávať nerovné úseky stien alebo postupne rozobrať aj väčšie betónové stavby.


Výhody delenia stavebných materiálov diamantovými strojmi

– krátka doba realizácie
– úspora pracovných síl
– žiadne alebo len malé vzájomné blokovanie súbežne prebiehajúcich prác alebo výroby
– nie je potreba ďalších špeciálnych zariadení
– vysoko presné rezy
– žiadne alebo len minimálne dodatočné úpravy
žiadne otrasy / vibrácie, žiadne zbytkové pnutie – ani pri odstraňovaní veľkých častí
– bezpečná práca pri minimálnej uzávere pracovného priestoru
– pomerne tiché, žiadny prach
– chladiacu vodu je možné zachytávať
– kompaktné odpadové časti – žiadne haldy sute – ľahká a rýchla likvidácia
– mobilné použitie
– práca i v tesných priestoroch
– na centimetre presné rezanie povedľa vedení, inštalácií atď.


Rezanie panelu

Pri rezaní panelu nad 100mm je potrebné mať vyjadrenie statika. Naša firma spolupracuje so statikom, ktorý vie vypracovať dané vyjadrenie, v prípade záujmu. Bez jeho posudku sa nesmie vykonať žiadna úprava v nosnej stene. V panelových domoch sú najčastejšie panely s dvoma hrúbkami. Panel hrubý 150mm je spravidla nosný alebo stužujúci a panel hrubý 100mm je nenosná deliaca priečka. Každý zásah do nosnej priečky je podmienený súhlasom príslušného stavebného úradu. Nosné steny zabezpečujú statiku domu. Poškodenie nosných panelov neodborným zásahom alebo búraním pomocou búracích kladív môže vážne ohroziť nielen statiku Vášho bytu, ale aj statiku celého domu. Otvory do nosných stien sa nesmú robiť búracími kladivami, ale musia sa vždy vyrezať,čím sa zabráni tvorbe trhlín a poškodeniu zostávajúceho panela. Najväčší možný otvor, spôsob jeho vystuženia a aj technológiu jeho zhotovenia stanoví statik.


Odvoz sute

V prípade záujmu Vám po dohode za poplatok zabezpečíme odvoz odpadu.